Wszywka's Info Load

I'M Only Here For The Wszywka.

Det varierar en hel del

Man behöver faktiskt inte ha samma intressen som ens kompisar, i alla fall inte exakt. På det viset så kan man få ett större utbyte av varandra i och med att man kan lära sig en hel del av hur den andre tänker och fungerar, och även vad denne gör på fritiden. Jag har en kompis som är riktigt olik mig själv, och vi kommer väldigt bra överens. Jag tror att det är just det som gör att vi kommer så bra överens, att vi inte tycker och tänker likadant om alla saker. Det gör att man får tänka till lite extra ibland.